Visie en meer

De Verloskundige Praktijk Lunteren                                  

Hoe het begon

Toen verloskundige Marieke Driessen in 2001 met haar gezin naar Lunteren verhuisde, dacht ze al eens: wat een leuk dorp voor een verloskundige praktijk. Jaren later groeide het idee een eigen verloskundige praktijk te beginnen in het dorp. Marieke werkte op dat moment op de verloskamers in het ziekenhuis en hielp daar elke dag wildvreemde mensen met hun bevalling. De grootschaligheid en de anonimiteit hiervan bevielen haar niet: zij wilde persoonlijke zorg gaan leveren. Ook bevallingsverhalen van vrouwen in de omgeving motiveerden haar een praktijk te openen waar de vrouw en haar wensen centraal staan. Een praktijk waar voldoende tijd is om eventuele angsten en onzekerheden weg te nemen en waar elke bevalling een eigen verhaal wordt.Een bijzondere praktijk dus, met meer aandacht en tijd voor de zwangere dan gebruikelijk.  Het idee groeide in de jaren die volgden: in 2006 werkte Marieke het bedrijfsplan uit, en vond ze – met dank aan Erica – een mooi bedrijfspand dat met hulp van Previce werd opgeknapt. In Marleen werd een collega gevonden die naast haar baan in het ziekenhuis 20% van de diensten en spreekuren zou draaien en het zo mogelijk maakte voor Marieke om de praktijk te starten. Bij de buurpraktijk in Scherpenzeel kon Marieke terugvallen op een goede achterwacht. Nadat haar jongste dochter eind 2006 naar school was gegaan, was voor Marieke het moment daar om de praktijk te openen. Op 1 februari was de praktijk startklaar, en op 16 maart 2007 verrichtte wethouder Kremers de officiële opening door de ‘navelstreng’ door te knippen van de Verloskundige Praktijk Lunteren (VPL). In de gloednieuwe praktijkruimte was een kraammarkt ingericht met allerlei informatie, artikelen en versnaperingen rondom zwangerschap, bevalling en baby’s. De eerste ‘officiële’ baby van de praktijk was Jasja. Nog voordat de praktijk geopend was, werd Marieke benaderd door haar moeder, en zodoende was Jasja  in februari 2007 de eerste baby. Haar foto prijkt in de praktijk.De eerste inschrijvingen volgden. In mei was er nog een bevalling en kwam er een keer een ‘los kraambed’. Vanaf november dat jaar begonnen de eerste cliënten te bevallen.Aan het einde van het jaar gaf Marleen te kennen dat zij wilde stoppen. Zij stond volledig achter de ideeën van de praktijk en heeft altijd met veel plezier gewerkt. Maar uiteindelijk was een vaste baan in het ziekenhuis voor haar beter te combineren met haar jonge gezin. Gelukkig was een nieuwe collega snel gevonden: Annemarie Oosterbroek begon in januari 2008. Twee jaar lang hebben Marieke en Annemarie samen de praktijk gedraaid. Het aantal mensen dat de praktijk wist te vinden werd langzaam groter, en in 2009 gingen Marieke en Annemarie op zoek naar een derde collega. Die is nodig om de ideale praktijk, zoals uitgedacht in het bedrijfsplan, te kunnen verwezenlijken.

De visie van de praktijk

Tijdens hun zwangerschap hebben vrouwen behoefte aan een aantal dingen. Zo is er de honger naar informatie. Informatie over hun zwangerschap zelf, maar ook over praktische zaken als gezondheid, de bevalling en de eerste tijd daarna. Hiervoor kun je natuurlijk internet raadplegen, maar het liefst krijg je die van een professional. Daarnaast willen vrouwen tijdens hun zwangerschap niet meer dan twee, hooguit drie verschillende verloskundigen die goed op elkaar ingespeeld zijn. Het is prettig als je van beiden dezelfde adviezen krijgt. Tenslotte geven de cliënten ook aan dat empatische zorg bijzonder gewaardeerd wordt naast de medisch-professionele zorg. Kortom: de zwangere vrouw wil het liefst twee verloskundigen, waar ze een goede band mee kan opbouwen, waardoor ze vol vertrouwen kan beginnen aan haar bevalling. In de meeste verloskundigenpraktijken werken tegenwoordig meer dan drie verloskundigen die beurtelings diensten draaien, en diverse assistenten. De aanstaande moeder krijgt te maken met verschillende gezichten, die ze nauwelijks leert kennen. In het huidige systeem is vaak slechts 10 minuten tijd voor een consult. Tijd dus, alleen voor de meest praktische zaken als groei en ligging van het kind, bloeddruk en gewicht van de moeder. VPL is ervan overtuigd dat een vrouw baat heeft bij méér tijd en aandacht van de verloskundige tijdens deze vaak zo intense periode in haar leven. Naast medische zorg is persoonlijke aandacht (empatische zorg) minstens zo belangrijk voor een prettig verloop van de zwangerschap. En daarmee ook voor een goed verloop van de bevalling en de periode daarna.Vandaar ook de naam van de website: www.tijdvoorverloskunde.nl.

Werkwijze

In 2008 en 2009 hebben Marieke en Annemarie de praktijk steeds met hun tweeën gedraaid en hebben zij geen waarnemers gehad. Dit tot volle tevredenheid van de cliënten. Met zijn tweeën werken is dan ook heel erg leuk: je draagt altijd aan elkaar over, waardoor je steeds goed op de hoogte bent van alles wat er speelt.In 2010 is er ook een periode geweest dat Marieke de praktijk alleen gedraaid heeft. In een kleine praktijk is dat voor korte periode prima te doen, maar op langere termijn is dat niet gezond. Een van de speerpunten van de VPL is dat het leven van de zwangere goed in balans moet zijn. Een leven goed in balans is uiteraard ook belangrijk voor de verloskundige! Uit onderzoek is bekend dat wie hoog empatische zorg levert, meer kans heeft op een burn-out. Daarom is het is noodzakelijk om af en toe echt afstand te kunnen nemen en tijd te hebben voor jezelf. En daarmee bedoelen wij méér dan een dagje of een lang weekend vrij. Want op een vrije dag tussen diensten door ben je nog steeds in je hoofd bezig: hoe zou het in dat kraambed gaan, moeten we nog voorbereiden voor de voorlichtingsavond?

Uit het bedrijfsplan: de ideale praktijk

Om optimaal te kunnen functioneren als verloskundige zou het ideaal zijn als je regelmatig een periode helemaal vrij kon zijn. Deze situatie is te verwezenlijken als er drie verloskundigen werkzaam zijn bij de praktijk. Dat werkt als volgt:
  • Zes maanden van het jaar – in meerdere perioden – werk je met zijn tweeën. Dit geeft een grote continuïteit van zorg waarbij de cliënten maar twee gezichten tegenkomen, en er geen waarnemers nodig zijn. Dit geeft niet alleen rust voor de zwangere vrouw, ook voor de verloskundige! Je hebt gemakkelijke overdrachten en je bent van alles wat er speelt in de praktijk op de hoogte.
  • De overlapmaanden: in deze tijd kun je praktijkzaken op elkaar afstemmen, je geeft voorlichtingsavonden en je draait alvast spreekuren voor de nieuwe cliënten die à terme zijn in de periode waarin jij straks dienst hebt.
  • Drie maanden vrij.
 Een roulatiesysteem dus. Maar ook een flexibel systeem met de mogelijkheid voor alle collega’s om in de zomer of tijdens andere periodes weg te kunnen. Je werkt weliswaar een tijd intensiever, maar daar staat ook steeds een periode van “wat anders kunnen doen” tegenover. Tijd om naast heel leuk werk bijvoorbeeld lange vakanties te houden, nog een opleiding te volgen, waar te nemen in een drukke praktijk om dat ook eens mee te maken, gewoon lekker tijd om je huis eens op te ruimen of een maand in je tuin te werken. Een ziek familielid verzorgen. Zelf baren. In het buitenland werken, vrijwilligerswerk. Kortom tijd voor een leven in balans.

Toekomst

Verloskundige Praktijk Lunteren is op zoek naar een derde collega. Om die reden is er besloten om af en toe een waarneemster in dienst te nemen. Voordeel van zo’n waarneming is, dat alle partijen kunnen kijken of een eventuele blijvende samenwerking kans van slagen heeft. Want alleen door een tijd samen te werken kan van beide kanten duidelijk worden of iemand bij de praktijk past.Helaas is de periode met waarneming langer gaan duren dan gehoopt. Annemarie wilde graag de vrijheid om te kunnen gaan reizen en is per 2012 gestopt in Lunteren. Sindsdien is Marieke op zoek naar nieuwe mensen. Per 1 april 2014 heeft Addie besloten voor vast in de praktijk te komen!  De Verloskundige Praktijk Lunteren houdt zich aanbevolen voor tips, op- en aanmerkingen of ander commentaar.  Laat het ons horen! info@tijdvoorverloskunde.nl